Industriprojekt Wiki

Baggrund: Katalysator – vigtigt

Gunnar Cederberg har i samarbejde med Haldor Topsøe og Danmarks Fysik/Kemilærerforening udarbejdet et arbejdshæfte om katalysatorer. Dette hæfte ligger som PDF her Her kan findes baggrundsmateriale og forslag til opstillinger om: • NH3 -fremstilling (industrimetoden)Continue reading

Baggrund: SO2 – svovldioxid

Svovldioxid (SO2) opstår overvejende ved afbrænding af fyringsolie, kul, dieselolie og industriprocesser, der indeholder svovl. Svovldioxid omdannes til svovlsyre og sulfat i løbet af ca. et døgn. Omdannelsen afhænger dog af luftens temperatur og fugtighed. Der er en sammenhængContinue reading

Baggrund: Svovl

svovl, grundstof nr. 16, placeret i 16. gruppe af det periodiske system; atomtegn S. Grundstoffet er et citrongult ikke-metal, som forholdsvis let kan bringes til at smelte (smp. 119 °C) under dannelse af en gul væske.Continue reading

Case – Batteritester

Baggrund: Haldor Topsøe arbejder på at udvikle batterimaterialer til genopladelige batterier, der kan anvendes i mange forskellige applikationer. For eksempel elbiler og boremaskiner. Når batterierne kasseres efter flere års brug, fungerer mange af cellerne iContinue reading

Case – Fremtidens Energibærer

Baggrund: Vi ser i øjeblikket at der sker en omlægning af vores energiforsyning meget markant her i Danmark og tilsvarende i Vesteuropa og Nordamerika. Tidligere tiders brug af fossile brændsler (kul, olie og til delsContinue reading

Case: Ammoniak – NH3 – bushreaktor

Baggrund Ammoniak er et af de kemikalier, hvoraf der fremstilles mest i verden. Årsproduktion er over 150 mio tons, hvoraf langt størstedelen går til fremstilling af kunstgødning. Fremstillingen af ammoniak kræver en forholdsvis stor varmetilførsel, og mere end 1%Continue reading

Case: Katalysator fremstilling

Baggrund Haldor Topsøe fremstiller mere end 150 forskellige katalysatorer alt efter hvilket formål de skal bruges til. Katalysatorerne består af et inert bæremateriale, ofte aluminiumoxid (AlOOH), hvorpå overfladen imprægneres med det katalytisk aktive stof, f.Continue reading

Case: Katalysator test

Baggrund For at teste en katalysators aktivitet, altså evne til at udføre en bestemt reaktion, må man opbygge et testanlæg hvor forholdene fra virkeligheden kan simuleres. Haldor Topsøes katalysatorer benyttes ofte i meget store anlægContinue reading

Case: Loading af katalysator (formaldehydreaktor)

Baggrund Haldor Topsøe producerer katalysatorer til anlæg hvor methanol (CH3OH) omdannes til formaldehyd (CH2O). Formaldehyd er en gas der har mange formål, og som fx. bruges i byggematerialer og i mange husholdningsprodukter. Formaldehydreaktoren består afContinue reading