Case – Batteritester

Baggrund:

Haldor Topsøe arbejder på at udvikle batterimaterialer til genopladelige batterier. For at undersøge kvaliteten af de materialer der udvikles bliver der fremstillet batterier af disse batterimaterialer, således at disse kan funktionstestes.

En vigtig kvalitetsparameter for alle batterier, lige meget om de er genopladelige eller ej, er deres energikapacitet. Energikapaciteten, E, er givet som E=∫2_0^t▒UIdt hvor U er spændingen over batteriets poler (ligning fremstår ikke helt rigtigt på siden her tjek oprindelig poster her) Posters-batteritestsystem (1), I er strømmen der løber i det ydre kredsløb mellem batteriet poler og t er tiden.

Problem:

Hvorledes kan der bygges en automatiseret opstilling, hvor et batteri kan aflades mens spænding og strøm måles?

Hvorledes kan vi undersøge forskellige afladningshastigheder?.

Overvej om der er andre parametre som kan ændres under afladning for at belyse kvaliteten af et batteri.

Parametre:

Tid

Temperatur

Strømstyrke

Spændingsforskel

Takket være Ohms lov, er der en meget enkel linær sammehæng mellem strømmen gennem et kredsløb

Og spændingsforskellen der tilføres kredsløbet.