Case – Batteritester

Baggrund:

Haldor Topsøe arbejder på at udvikle batterimaterialer til genopladelige batterier, der kan anvendes i mange forskellige applikationer. For eksempel elbiler og boremaskiner. Når batterierne kasseres efter flere års brug, fungerer mange af cellerne i batteriet stadig fint og det er derfor oplagt at genbruge disse. For at opnå den højeste værdi af batterier lavet af genbrugte celler, er det vigtigt at de enkelte celler er lige gode (eller dårlige), da det er de dårligste batterier, der begrænser batteriet.

 

Problem:

De tre vigtigste parametre er:

  1. Startspænding. Hvis spændingen er under 1.6 V, har en række reaktioner i batteriet forringet kvaliteten markant.
  2. Hvor hurtigt kan batterierne af- og oplade.
  3. Hvor mange elektroner kan man hive ud af batteriet fra fuldt opladt til fuldt afladt.

En vigtig kvalitetsparameter for alle batterier, lige meget om de er genopladelige eller ej, er deres energikapacitet. Energikapaciteten, E, er givet som E=∫2_0^t▒UIdt hvor U er spændingen over batteriets poler (ligning fremstår ikke helt rigtigt på siden her tjek oprindelig poster her) Posters-batteritestsystem (1), I er strømmen der løber i det ydre kredsløb mellem batteriet poler og t er tiden.

Opgave:

Byg en opstilling, der kan måle de tre parametre. Start med at teste nye 18650 batterier. Hvis I når til at lade batterierne op, må I af sikkerhedsmæssige årsager ikke gå over 4.3 V.

Besøg i København, hvor vi skiller gamle batterier ad sammen.

Test brugte Li-ion batterier i 18650 format og inddel disse efter deres kvalitet

Brug de bedste celler til at lave jeres egen powerbank.

Parametre:

Tid

Temperatur

Strømstyrke

Spændingsforskel

Takket være Ohms lov, er der en meget enkel linær sammehæng mellem strømmen gennem et kredsløb

Og spændingsforskellen der tilføres kredsløbet.

slides fra oplæg se her Flakkebjerg