Case – Fremtidens Energibærer

Baggrund:

Vi ser i øjeblikket at der sker en omlægning af vores energiforsyning meget markant her i Danmark og tilsvarende i Vesteuropa og Nordamerika. Tidligere tiders brug af fossile brændsler (kul, olie og til dels naturgas) erstattes af produktion af sol og vindenergi. Der er en forventning og klimamæssig behov for at resten af verden følger hurtigt efter.

En stor udfordring i denne omskiftning er udligning og transport af energi. Udligning, så vi kan lagre energien når den produceres på et tidspunkt med overskud til perioder hvor der ikke er tilstrækkelig produktion, og transport, således at vi også kan flytte produceret energi fra områder med overskudsproduktion til områder, der har underskud eller bare for at gøre energien mobil til transportsektoren (fly, skibe, biler mm.). Elektrisk energi er ikke velegnet til transport over større afstande, da der er begrænset kapacitet i elledninger og et relativ stort tab. Derfor skal I se på hvordan I vil løse dette problem.

 

Opgave:

Vælg et område I ønsker at fokusere på (land, region, eller kontinent). Lav en analyse af produktionsmuligheder og kortlæg forbrug (i dag men også fremtidig udvikling af forbruget). I skal ud fra dette lave en anbefaling hvordan I vil løse udfordringer med energisikring over tid og sted ved at finde lagring og transportmuligheder. I skal sikre at jeres løsning tager hensyn til at det gøres klimavenligt. I skal også finde løsninger, hvis I introducerer nye energibærere mht. sikkerhed og sundhedsfaktorer.

Her er en baggrundsopgave, I med fordel kan sætte jer ind i inden løsning af case

effekttab