NH3 – Birkeland proces

Baggrund:

En vigtig del af gødning er kvælstof, der skal tilføres jorden som næringsstof. Dette sker typisk i form af kunstgødning, der produceres ud fra ammoniak eller urea i store anlæg, så energi effektivitet er optimeret. Der bruges dog også husdyrgødning, f.eks. fra svinebesætninger (gylle) eller kvæg. Her er der et stort indhold af kvælstof tilbage som urinstof (urea), der kan/vil omdannes til ammoniak. En udfordring med denne er at ca. 50% af indholdet fordamper og giver derfor ingen effekt på marken, men overføres igennem udvaskning i luften til andre miljøer. Haldor Topsøe arbejder sammen med et norsk firma ”N2 Agro” som forsøger at forbedre dette. De beriger husdyrgødningen med kvælstof oxider (nitrit og nitrat), der binder ammoniakken, så der opnås en forbedret gødningsværdi af manuren.

Kvælstof oxiderne dannes ud fra en reaktion mellem ilt og kvælstof i luft under et høj temperatur plasma (oprindelig en lysbue). Denne proces hedder Birkeland-Eyde processen efter nordmanden Kristian Birkeland og englænderen Sam Eyde, der sammen udviklede processen til industriel brug.

Opgave:

Redegør for Birkeland-Eyde processen. Hvor meget NOx kan I producere i et anlæg, hvis I i et plasma kan ligevægte gassen ved 3300 K.

Hvorfor ”forsvandt” Birkeland-Eyde processen som fremstillingsmetode til gødning

Redegør for udslippet af ammoniak fra landbruget. Er det muligt igennem N2 Agro’s metode at opnå et bæredygtigt landbrug uden brug af kunstgødning ?

Related Indlæg